DASAR PRIVASI

Dasar Privasi ini digunakan pakai apabila anda melayari UbatLaki.Com (Ubat Kuat Tahan Lama)

MAKLUMAT PERIBADI PENGGUNA

Ubat Kuat Tahan Lama akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna dengan pelbagai cara dan tidak terhad,terutamanya apabila Pengguna melayari Kedai Dewasa, membuat pendaftaran, membuat pesanan atau pembelian atau melanggan berita atau terlibat aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan Kedai Dewasa. Pengguna akan diminta mengisi maklumat-maklumat berkenaan nama, alamat email, alamat rumah, nombor telefon atau sebarang maklumat yang dirasakan perlu oleh Kedai Dewasa.

Ubat Kuat Tahan Lama akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna hanya apabila Pengguna dengan rela hati memberikan maklumat berkenaan kepada Kedai Dewasa. Pengguna mempunyai hak menolak untuk tidak memberikan maklumat peribadi kepada Kedai Dewasa, disebabkan itu Pengguna mungkin tidak akan dapat menggunakan kemudahan yang terdapat di Kedai Dewasa.

Ubat Kuat Tahan Lama meminta, menyimpan dan mengumpul maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

Untuk meningkatkan mutu pegawai perkhidmatan pelanggan.
Maklum balas yang diperolehi daripada Pengguna menjadikan Kedai Dewasa lebih effektif dalam memenuhi kehendak Pengguna.

Memastikan Ubat Kuat Tahan Lama lebih mesra pengguna.
Ubat Kuat Tahan Lama mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk memahami bagaimana Pengguna

Ubat Kuat Tahan Lama sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber-sumber yang disediakan di laman web Kedai Dewasa.

Untuk meningkatkan mutu Kedai Dewasa. Kedai Dewasa sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada Pengguna Kedai Dewasa berdasarkan maklumat, respon, aduan yang Kedai Dewasa terima.

Untuk menjalankan transaksi. Kedai Dewasa akan menggunakan maklumat yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Kedai Dewasa untuk menguruskan pesanan atau pembelian.Kedai Dewasa tidak akan berkongsi maklumat Pengguna kepada pihak lain kecuali jika dirasakan perlu oleh Kedai Dewasa.

Untuk menghantar email berkala. Kedai Dewasa akan menggunakan email yang diberikan oleh Pengguna ketika proses pesanan atau pembelian untuk memberi maklumat atau mengemaskini pesanan yang telah dibuat. Email yang diberikan oleh Pengguna juga mungkin akan digunakan untuk menjawab soalan atau pertanyaan yang telah dibuat pleh Pengguna. Pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan email tersebut untuk menerima maklumat berkenaan produk, berita dari Kedai Dewasa atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jika Pengguna tidak berminat untuk menerima email tersebut, Pengguna boleh mengikut arahan yang disediakan pada bahagian bawah email yang dihantar.

MAKLUMAT BUKAN PERIBADI PENGGUNA

Kedai Dewasa akan mengumpul maklumat Pengguna selain maklumat peribadi apabila Pengguna menggunakan atau sedang melayari Kedai Dewasa. Maklumat bukan peribadi Pengguna termasuk pelayar (browser) yang digunakan oleh Pengguna, jenis sistem operasi (OS) komputer yang digunakan oleh Pengguna atau maklumat lain yang berkaitan.

COOKIES

Pihak Kedai Dewasa menggunakan “cookies” untuk memberi kemudahan kepada Pengguna. Cookies boleh “mengingati” maklumat utama anda dan membolehkan anda menggunakan perkhidmatan Kedai Dewasa dengan mudah.

KETEPATAN MAKLUMAT

Setiap maklumat Pengguna disimpan dengan dengan baik, Kedai Dewasa telah menempatkan pegawai khas untuk menjaga setiap maklumat yang diperolehi. Maklumat Pengguna dilindungi , tidak ada pengubahan atau didedahkan atau dimusnahkan, maklumat transaksi.

PERKONGSIAN MAKLUMAT

Kedai Dewasa tidak menjual, mendedahkan atau memberi maklumat Pengguna kepada pihak lain. Kedai Dewasa mungkin akan menggunakan maklumat Pengguna dengan tujuan untuk meningkatkan operasi perniagaan dan Kedai Dewasa atau aktiviti yang berkaitan Kedai Dewasa seperti menghantar surat atau membuat kajian dengan kebenaran yang telah diberikan oleh Pengguna.

PERUBAHAN DASAR PRIVASI

Kedai Dewasa mempunyai hak untuk mengubah dasar ini dari semasa ke semasa. Perubahan dasar akan dimaklumakan pada dilaman web Kedai Dewasa, Pengguna dihendaki menyemak dari masa ke semasa jika terdapat perubahan yang dilakukan oleh pihak Kedai Dewasa. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji semula dasar Dasar ini secara berkala dan menyedari perubahan yang dilakukan.

PENERIMAAN PENGGUNA TERHADAP DASAR PRIVASI

Dengan melayari laman web Kedai Dewasa, menandakan Pengguna menerima terhadap syarat-syarat dan terma perkhidmatan. Jika Pengguna tidak bersetuju dengan dasar ini, Pengguna mempunyai hak untuk tidak menggunakan laman web Kedai Dewasa. Jika Pengguna terus melayari laman web Kedai Dewasa bermakna Pengguna dianggap menerima Dasar Privasi ini.

HUBUNGI Kedai Dewasa

Jika Pengguna mempunyai sebarang persoalan berkaitan syarat-syarat dan terma, dasar Dasar atau sebarang soalan berkaitan website sila hubungi Kedai Dewasa:

Kedai Dewasa
011-26271834
[email protected] Terima kasih kerana membaca Privacy Policy.